Yritysjohdon valmennusta

Business Coaching Finland valmentaa johtajia ja johtoryhmiä onnistumaan. Valmennuksen teemoja ovat usein
  – hyödylliset omat ajattelu- ja toimintatavat
  – oleellisen aikaansaaminen
  – suunnitelmallisuus ja selkeys
  – kyvyt johtaa muita ihmisiä  

Saat valmennuksen avulla ymmärrystä ja taitoja johtamiseen. Valmennus tuo sinulle vahvistusta ja rohkeutta toimia, mielenrauhaa ja onnistumisen palkintoja. Valmennus kehittää sinua itseäsi ja vaikuttaa ihmisiin ympärilläsi. Se aikaansaa parempia toimintatapoja, joilla teette parempaa yhtiön tulosta.

BCF:n valmennuksen tukijalat ovat vahvat:
  – alan johtavat tietolähteet
  – vaikuttavimmat valmennusmenetelmät
  – valmentajan osaaminen ja oma kokemus ylimmän johdon tehtävissä.

BCF asiakkaat ovat pääasiassa valmistavan teollisuuden globaaleja yrityksiä.

Autamme johtajia onnistumaan

Valmennuksessa saa taitoja onnistua tehtävässä sekä kasvamaan johtajana ja ihmisenä.

Valmennus luo kykyä havainnoida omaa ajattelua ja toimintatapoja ja nähdä niiden vaikutuksia. Valmennus tuo uusia näkökulmia ja toimintatapoja hyvään ja aikaansaavaan ihmisten johtamiseen.

Valmennus kirkastaa suuntaa ja antaa keinoja sen saavuttamiseen. Oma tekeminen ja aikaansaaminen tehostuvat. Valmennus energisoi, vahvistaa itseluottamusta ja rohkaisee kokeilemaan ja toimimaan. Taidot paranevat ihmisten mukaan saamisessa ja hyvän ilmapiirin johtamisessa.

Hyvän johtamisen tulokset näkyvät johtajassa, ihmisissä ympärillä ja yrityksen tuloksessa.

Toimimme coaching-alan kansainvälisen kattojärjestön ICF:n toimintatapojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Tutustu tarkemmin Business Coaching Finlandiin blogin kautta.

Ammattivalmentaja, jolla on yritysjohtajan tausta

Business Coaching Finland Oy on Etelä-Suomesta käsin toimiva liikkeenjohdon valmennuksen ja konsultoinnin yritys. Yrityksen perustaja ja avainhenkilö on Risto Jokela, jolla on vahva yli 10 vuoden kokemus Leadership-valmennuksesta. Tampereella oleva Jokela on itse toiminut johdon ja ylimmän johdon tehtävissä parin vuosikymmenen ajan mm. Valmet Oyj:ssä.

Valmennus on muuttanut työtapojani ja ajatteluani

Hannu Liitsola johtaa kiinteistösijoitusalalla toimivaa perheyhtiötään. Yritys omistaa ja hallinnoi asuntoja vuokraustarkoituksiin. Aiemmin Hannu on toiminut Nokian Renkaat Oyj erilaisissa tehtävissä, viimeksi Keski-Euroopan liiketoimintojen johtajana.

Hyödynnettyäni Riston valmennusta henkilökohtaisesti ja käytettyäni työtapaa organisaatiossani, olen todennut pysyviksi muodostuneita muutoksia. Osa niistä on todeksi kokemiani muutoksia ja osa mitattavia liiketoiminnan tuloksia”, toteaa Hannu.

Työtapani ja ajankäyttöni hallinta tehostuivat uusiin mittoihin. En ennenkään ollut tehoton, mutta uudet toimintatapani asioiden kerralla loppuun saattamisesta tehostivat ajankäyttöä valtavasti. Jo ennestään hyvä systemaattisuuteni parantui huomattavasti.

Valmennuksen myötä syntynyt johtamisjärjestelmäni määrittelee miten ja missä asioita päätetään tehokkaasti ja läpinäkyvästi. Suunnitelmallisuuteen ja ajankäyttöön keskittyminen johtivat huomattavasti parempaan toteuttamiseen ja laadukkaaseen työhön. Kun asiat valmistellaan hyvissä ajoin, on tulipaloja vähemmän ja jää enemmän aikaa pidemmän aikavälin asioille.

Hannu jatkaa: ”valmennuksessa tuetaan positiivista virettä ongelmakeskeisen johtamisen sijaan. Se oli yksi suurimmista omista ahaa-elämyksistäni. Saavutimme hyviä tuloksia kun käytimme aikaa hyvän menestyksen ruokkimiseen huonojen tilanteiden korjaamisen sijaan.

Havaittuani Riston valmentavan työtavan itselleni hyvin hedelmälliseksi, olen halunnut antaa avainhenkilöille mahdollisuuden kehittyä samoilla työtavoilla henkilökohtaisesti ja tiiminä. Yksi oleellisia oivalluksiani on ollut ihmisten kehittämisen ja kasvun tärkeys.

Valmennuksen päämääräkeskeinen toimintatapa toimii erittäin hyvin. Oma ja organisaation focus ovat parantuneet. Ympärilläni olevat avainhenkilöt ovat valmennuksessa ’kasvattaneet itselleen suuremmat hartiat’, heidän itseluottamuksensa on parempi, he suunnittelevat enemmän ja toimivat systemaattisemmin. Valmennuksen myötä heidän ajankäyttönsä on tehostunut oleellisten asioiden tekemiseen eikä tulipaloihin. Toimeenpano ja aikaansaaminen ovat parantuneet”, kertoo Hannu.

Tutustu Hannuun ja hänen yritykseen:
Asuntojen vuokraus Aarre ja Ilo Oy