Taitoja, itseluottamusta ja rohkeutta toimia viisaasti

Liiketoiminnan johtotehtävissä onnistumiseen tarvitset ymmärrystä, toimintakykyä ja läpivientivoimaa monimutkaisuuden keskellä. Tarvitset myös taitoa toimia ihmisten kanssa sekä kykyä edesauttaa ja kehittää heidän onnistumistaan.

Hyvänä ja onnistuvana johtajana haluat kehittyä omissa ajattelu- ja toimintatavoissasi. Kehittymiseen tarvitset ymmärrystä omasta itsestäsi, omista tyypillisistä ajattelu- ja toimintatavoistasi ja siitä mihin ne johtavat. Valmennus antaa siihen keinoja.

Valmennus voi olla sparraavaa yksilövalmennusta, tiimivalmennusta, ryhmävalmennusta tai niiden yhdistelmä. Kullakin työtavalla on omat parhaat soveltamisen alueensa. Teemme myös johtamistehtävässä oleville tai niissä aloittaville substanssiosaamiseen tähtäävää koulutusta, mentorointia ja konsultointia.

Johdon valmennus yleistyy maassamme nopeasti. Työtapa on tutkitusti vaikuttavin johtajan kehittymisen edistäjä.

Kehittymisen tarpeesta, valmennustyötavan soveltuvuudesta sekä haettavista hyödyistä kannattaa keskustella sellaisen ammattivalmentajan kanssa, joka on kokenut toimimaan ylimmän johdon parissa.

Johtaja kehittyy ja yritys hyötyy

Valmennuksen vaikuttavuus ja voima tulevat hyvien toimintatapojen omaksumisen myötä omassa käytännön työssä ja elämässä. Valmennus tuo tietoa ja näkökulmia siihen, mitä huomioida, miten ajatella ja toimia. Valmennus oivalluttaa ja ohjaa aloittamiseen, kokeilemiseen ja toimintatapojen vakiinnuttamiseen.

Valmennus tuo mielenrauhaa, tyytyväisyyttä ja onnistumisen ilon kestäviä tuntemuksia. Itseluottamus, rohkeus ja taidot kasvavat.

Valmennuksen tulokset näkyvät ensisijaisesti johtajassa. Hän osaa nähdä laaja-alaisemmin, olla oleellisessa, selkeyttää toimintaansa ja vuorovaikutustaan. Häntä voi luonnehtia seesteisemmäksi ja kypsemmäksi johtajana ja ihmisenä.

Tulokset näkyvät ympäröivissä ihmisissä, heidän toiminnassaan ja hyvinvoinnissaan. Johtaja luo ympäristöönsä selkeyttä, aikaansaamista ja positiivista ilmapiiriä.

Sillä kaikella on välittömät vaikutukset yrityksen toimintakykyyn ja tuloslaskelmaan.

Sparraava valmennus

Valmennuksen vaikuttavuus perustuu itsenäisen työskentelyn ja valmennustapaamisten yhdistelmään. Valmennuksen alussa tarkastelemme 3-kantana tilannetta, tarvetta ja toteutustapaa.

Itse valmennus toimii tavoitteellisissa jaksoissa. Saat herätteitä ja vinkkejä tarkastelemaan omia toimintatapojasi. Huomaat vahvuuksiasi, sekä myös huomiotasi vaativia piirteitä. Toimit viisaammin ja rohkeutesi lisääntyy.

Valmennuksessa on tapaamisia valmentajan kanssa. Hän pysäyttää sinut oleellisen äärelle, antaa laadukkaan tilan ajattelulle ja reflektiolle. Valmentaja on käytettävissä myös tausta-apuna.

Valmennus kestää muutamia kuukausia, mikä on sopiva aika pysyvien muutosten aikaansaamiseen ja hyödyn realisoitumiseen.

Valmennuksemme

  • Onnistuva Johtaja -valmennus
  • Johtoryhmävalmennus
  • Projektin Hallinta
  • Tuottava ja Kasvava Asiakaspalveluliiketoiminta
  • Myynnin ja Kansainvälistymisen Johtaminen
  • Kukoistava Tuote-business

Valmennus on monin tavoin näkynyt toiminnassani

Kalle Suurpää, Executive Vice President, johtaa globaalia kasvavaa liiketoimintalinjaa maailman johtavassa venttiileitä, venttiiliautomaatiota ja -palveluita prosessiteollisuudelle tarjoavassa Valmet Flow Control Business Linessa. Yksiköllä on vahva globaali markkina-asema ja markkinoita nopeampi kasvu. Valmet Flow Control on osa Valmet konsernia ja auttaa asiakkaitaan lisäämään tehokkuutta ja kannattavuutta sekä vähentämään riskejä.

”Minulle valmennus tuli erinomaiseen vaiheeseen. Se tehokkaalla tavalla tuki omaa kehittymistäni uudessa tehtävässäni liiketoiminnan johtajana, kun olin uuden edessä”, kertoo Kalle.

Kalle kuvailee, kuinka huomasi valmennuksen ansiosta omia vahvuuksiaan, ja kuinka hyödyntää ja vahvistaa niitä. Hän myös kehuu, kuinka sai uusia malleja liiketoiminnan ja itsensä kehittämiseen. ”Erityisen arvokkaana pidän sitä, että koko valmennus oli minulle räätälöity. Teemat, keskustelut ja kehityssuunnitelmat olivat täysin yhteneväisiä tehtäväni ja päivittäisen tekemiseni kanssa”, kuvailee Kalle.

Valmet Flow Control Business Line on käyttänyt henkilökohtaista valmennusta aiemminkin ja Risto on monelle avainhenkilöille tuttu valmentaja.

”Ristolta sain sekä yksinkertaisia tehokkaita vinkkejä että laajempia ja syvällisempiä pohdiskelun aiheita”, kertoo Kalle, ja jatkaa kuinka hyvältä tuntui pysähtyä ja miettiä omia ajattelu- ja toimintatapoja, niiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia parantaa. ”Juuri tässä Risto toi paljon tukea, vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia.”

Myös Risto kehuu Kallen paneutumista oman toimintansa vaikutuksiin, sekä Kallen kypsyyttä ja nopeaa kehittymistä.

Valmennuksen vaikutuksia ja hyötyä liiketoiminnalle Kalle pohtii seuraavasti: ”Olen saanut soveltaa oppimaani suotuisissa liiketoimintaolosuhteissa. Avain menestykseen on ollut hyvä liiketoimintastrategiamme, ja että olemme kyenneet toteuttamaan sitä. Tällainen minulle sovitettu kokonaisvaltainen valmennus on monin tavoin näkynyt toiminnassani,” sanoo Kalle ja jatkaa, että ”valmennustyötapaa kannattaa hyödyntää aika ajoin.”

Linkki asiakasyrityksen nettisivuille: Valmet Flow Control Business Line

Taito keskittyä oleelliseen toi tulosta ja mielenrauhan

Ohjelmistotalo BearIT on poikkeuksellinen arvojensa ja toimintatapansa vuoksi. ”Meillä on kovaa osaamista pehmein arvoin. Olemme ohjelmisto- ja työelämäpalveluita tarjoava talo, joka edistää työllistymistä, luo kestävää kasvua IT-alalle ja valmentaa osaajia uusille urille. Haluamme vaikuttaa yhteiskuntaan, yrityksemme toiminta pohjaa yhteiskunnallisen hyvän tekemiseen.” Näin kuvailee toimitusjohtaja ja omistaja Teemu Karhu.

Teemu etsi itselleen ulkopuolisen apua tilanteessa, jossa yhtiön kasvuhakuisuuden ja mahdollisuuksien keskellä hän tunsi tarvetta kehittää itseään ja yritystään. ”Oltiin monessa, sammuteltiin tulipaloja ja minulla itsellä oli tarve olla kaikessa mukana”, muistelee Teemu. Risto Jokelaan hän tutustui suositusten perusteella.

Risto kertoo kuinka valmennustapaamisiin Teemu tuli pää kuhisten tuhansia erilaisia asioita. Teemu kehuu valmennuksen työtapaa. Valmennuksen ansiosta hänelle tuli mahdollisuus pysähtyä miettimään itseään ja firmaansa. ”Tapaamiset, reflektio ja Riston ohjaus mahdollistivat pysähtymisen ja rauhoittumisen keskittymään oleelliseen. Tapaamistemme jälkeen oli usein vahva Zen-olotila. Huomasin, että juokseminen ei auta. Omaan tekemiseeni tuli fokus ja mielenrauha. Koko porukalla ja Riston avulla kirkastettiin myös yrityksen arvoja ja niiden mukaan toimimista.”

”Valmennusten edesauttamana firman rakenne, avainhenkilövalinnat ja työnjako selkiintyivät. Firman rönsyjä karsittiin ja keskityttiin tiettyihin toimialoihin ja tekemiseen.” Teemu kertoo myös havahtuneensa omiin vahvuuksiinsa, rooliinsa ja siihen mitä hänen kannattaa tehdä. Teemu sanoo, että ”nyt tiedän oman paikkani ja sen että ihmiset osaavat hoitaa hommansa hyvin”.

Yrityksessä on Riston valmennusta käytetty myös muiden avainhenkilöiden kehittymiseen, kuten kokeneen asiantuntijan oman roolin ja onnistumisen tukemiseen sekä nuoremman asiantuntijan oman työpolun löytymiseen.

BearIT päämäärät ovat selkeät ja korkealla. Valmennuksen aloittamisen jälkeen yritys on enemmän kuin tuplannut kokonsa. Yrityksessä on nyt vahva arvopohja, hyvä keskinäinen viestintä ja valmentava kulttuuri. Osoituksena onnistumisista BearIT on valittu Vuoden Työnantajaksi sekä Vuoden Rekrytointiteko finalistiksi. BearIT on ainoa ohjelmistotalo Suomessa, joka on saanut Yhteiskunnallinen Yritys -tunnustuksen, mitä Teemu Karhu pitää erityisen suuressa arvossa.

”Nyt kun moni asia on oikealla polulla, yritys aikoo tehdä todella ison kasvun ja olla merkittävä arvojensa mukainen valtakunnallinen toimija”, sanoo Teemu, joka nykyisin pystyy keskittymään myös toiseen intohimoonsa, jalkapallovalmennukseen.

Lue lisää BearIT:stä.